Verkeersregeling voor fietsers in Malaga

Ook in Spanje zijn er specifieke verkeersregels vastgelegd in de wet waar u zich aan moet houden. U vindt hier de verkeersregels (in het Spaans) >>>


We geven u een overzicht van de belangrijkste regels:

Omvang

– De bepalingen van de verkeersregels gelden voor de gehele gemeente Málaga, gebruikers en eigenaren van straten en openbaar of particulier terrein dienen zich hier aan houden.

– Fietsers moeten zoveel mogelijk gebruik maken van fietspaden of gemarkeerde routes. De maximumsnelheid is 30 km/u.

– Volgens § 121,5 (Verkeers Code) is het fietsers niet toegestaan om op voetpaden, trottoirs en voetgangersgebieden te rijden, uitgezonderd bij een maximum snelheid 10 km / h of wanneer de volgende omstandigheden in aanmerking kunnen worden genomen:

a. Er zijn geen aparte rijstroken voor fietsers voorzien
b. De trottoirs een minimale breedte van 3 meter
c. Er is geen drukte
d. De afstand tot de voetgangers is tenminste één meter
e. Er zijn geen tekens of markeringen die het verbieden om te fietsen

– Wenn Sie auf der Straße fahren, müssen Sie auf der rechten oder mittleren Spur (soweit vorhanden) bleiben. Die linke Spur darf nur genutzt werden, wenn es die Besonderheiten der Straße nicht anders zulassen, oder Sie links abbiegen wollen.

– Wanneer u op de weg fiets moet u aan de rechterkant of middelste baan (indien beschikbaar) fietsen. De linker rijstrook wordt alleen gebruikt als er door omstandigheden van de weg geen andere mogelijkheid is of wanneer u linksaf slaat.

– Bij het rijden op fietspaden of andere paden welke gescheiden zijn van andere weggebruikers, dient u voorzichtig te zijn op punten waar weggebruikers en voetgangers bij elkaar komen en de weg gedeeld word. Zoals bij voetgangersoversteekplaatsen.

– Het is verboden om te fietsen op busrijbanen, welke alleen bedoeld zijn voor het openbaar vervoer.

– Zone 30km: Fietsers mogen in straten fietsen waar de maximum snelheid 30 km / u is en in woonwijken. Men dient wel rekening te houden met voetgangers.

– Fietsen in openbare parken, promenades en andere centrale voetgangersgebieden (zoals beschreven in artikel 1 van de Wegenverkeerswet) is toegestaan, op voorwaarde dat de voetgangers altijd voor gaan, de maximum snelheid 10 km/h is en de veiligheid van de voetgangers niet in het geding komt door roekeloze manoeuvres.

– Fietsen in de buurt van gebouwen: Zorg altijd voor een minimale afstand van 5 meter tot aan de gevel.

– Voor fietsers gelden dezelfde verplichtingen en beperkingen als voor bestuurders van andere voertuigen met betrekking tot het gebruik van alcohol, drugs en andere vergelijkbare stoffen.

Verboden gedrag voor fietsers

In overeenstemming met de geldende Wegenverkeerswet en om er voor te zorgen dat fietsen veilig is, dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

– Tijdens het fietsen of het besturen van andere voertuigen, is het verboden mobiele telefoons of vergelijkbare toestellen te gebruiken, welke de bestuurder afleiden.

– Onbevoegde races of soortgelijke wedstrijden zijn verboden.

– Te hoge snelheden en roekeloze manoeuvres, die een ernstig gevaar voor andere weggebruikers en voetgangers opleveren zijn verboden.

Voorwaarden van de fietsen

Om te worden toegelaten op de weg, moet de fiets voorzien zijn van:

– Werkende voor en achterremmen.

– Een fietsbel. Het gebruik van een gelijkluidende apparaat is niet toegestaan.

– De fietsen moeten worden uitgerust met een voor- en achterlicht en een reflector achter bij het fietsen in de nacht, door tunnels of weersomstandigheden waarbij sprake is van slecht zicht. Reflectoren in de spaken en de pedalen worden ook aangeraden.

Bestuurder

– Kinderen jonger dan 7 jaar mogen alleen worden meegenomen, door een fietser van 18 jaar of ouder, in een goedgekeurd kinderzitje. Het kind dient een passende helm te dragen.

– Om veiligheidsredenen raden we u aan om een helm te dragen. Voor kinderen tot 7 jaar zijn helmen verplicht.

– Op de fiets mogen zowel overdag als's nachts spullen worden vervoerd, zolang ze veilig zijn bevestigd. Daarbij dienen bepaald gewichtsbeperkingen in acht te worden genomen.

– Als de bestuurder 18 jaar of ouder is, is het rijden met aanhanger voor bagage of kinderen toegestaan.

– Het wordt afgeraden om op de weg te rijden met een aanhanger voor kinderen. Probeer in plaats daarvan zoveel mogelijk op fietspaden te fietsen. Of over wegen met rustiger verkeer zoals 30km zones (straten met maximum snelheid van 30 km/h) en voetgangersgebieden (waar fietsers zijn toegestaan).

– De aanhanger moet duidelijk zichtbaar zijn voor andere weggebruikers (dezelfde voorwaarden als de fietsen).


Let op: dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het moge duidelijk zijn dat men ook in Spanje grote waarde hecht aan de veiligheid op de weg. Fiets daarom altijd met gezond verstand en let altijd goed op uw mede weggebruikers.

©2017 Tricosol Triciclos S.L. All Rights Reserved. Designed By pintarroja.com
Book Now Book Now